Downloadable Material

Links

Applications (in finnish)
Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset

Suunnittelijoille tarkoitetut hankeavustuksen lähtötietolomakkeet, jotka tulee liittää hakuasiakirjoihin löydät Opetusministeriön sivuilta Word-dokumenttina

Ohjekuva:

Download Data